NL-Alert

Opdracht:
Ontwikkel en animeer zes films die elk een veelgestelde vraag rondom de werking en het gebruik van NL-Alert behandelen.

Oplossing:
We kozen een 3D-isometrisch perspectief als basis om een vertrekpunt te hebben bij elke vraag: de gebeurtenis waar een NL-Alert voor nodig zou zijn. Vanaf die plek kunnen we in verschillende, duidelijk gemarkeerde hoofdstukken telkens een deel van het antwoord geven.

Jaar


Klant

Ministerie van Justitie en Veiligheid


Team

Bas Brinkman (Maker)