Samen tegen discriminatie en racisme

Opdracht:
Het Rijk wil een veilige werkomgeving bieden voor iedereen. Op het gebied van racisme en discriminatie is er nog veel werk te verzetten. Vooral in ‘de grijze gebieden’ waarin er iets gebeurt dat medewerkers wel gezien of gehoord hebben, maar waarover ze twijfelen of het vergoelijken. Ontwikkel een animatie die dit behandelt en mensen motiveert om bij excessen (hoe klein ook) sneller in actie te komen.

Oplossing:
We kozen ervoor om de discriminerende of racistische ‘daad’ buiten beeld te laten. De reactie van mensen op die daad is het onderwerp van de animatie. We laten de worsteling zien, de voorstelbare ontwijking, de vragen en twijfel en het uitstel om in actie te komen.

Jaar

2022


Klant

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Team

Bas Brinkman (Maker)