Duurzame doelen voor ministeries

Duurzame doelen voor ministeries

‘Samen naar klimaatneutraal’ is de titel van het eerste duurzaamheidsverslag van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het gezamenlijke verslag biedt inzicht in de voortgang van het ambitieuze doel om in 2030 een klimaatneutrale organisatie te zijn.