RIVM verhuist naar Utrecht Science Park

Op het Utrecht Science Park werkt bouwbedrijf MEET Strukton aan de nieuwe huisvesting voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). De bouw is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Rijksvastgoedbedrijf. In het najaar van 2021 is het gebouw gereed.